Samhandlingsmodell for utsatte barn og unge

Harstad har som visjon å være «Attraktiv hele livet», og at barn og unge som vokser opp i Harstad skal ha en god og positiv oppvekst. Harstad tilbyr barnehager og skoler med høy kvalitet, et mangfoldig idretts- og kulturliv, og et godt tiltaksapparat ved behov.

Riktig forebygging kan gi store gevinster i arbeidet vårt for barn og unge som har noe de strever med. Harstad kommune har derfor utarbeidet en samhandlingsmodell som skal hjelpe oss med å sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av målgruppen på tvers av tjenester og nivå.

Mer info